Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Abychom Vám mohli zasílat sdělení a novinky z našeho eshopu, potřebujeme od vás emailovou adresu, na kterou Vám sdělení budeme zasílat.


Souhlasím,

aby mi Martin Kaštan , IČO: 01779478, se sídlem Ústí nad Labem - Neštěmice, Sibiřská 372, PSČ 40331 (dále jen „Správce“), prostřednictvím elektronických prostředků zasílal obchodní sdělení, ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti a zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména sdělení týkající se nabídek novinek, slevových akcí a jiných obdobných sdělení Správce v rámci jím poskytovaných služeb.

Správci za účelem zasílání výše uvedených obchodních sdělení uděluji souhlas se zpracováním své e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“). Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let od jeho udělení.

Správce neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Správce je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Správce: eshop@rejsende.cz, nebo zasláním na adresu Správce: Sibiřská 372, Ústí nad Labem - Neštěmice, 40331.

 • Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.
 • Beru na vědomí, že mám zejména právo:
  • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Správce je povinen mi ji poskytnout. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
  • požadovat od Správce vysvětlení nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování
  • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo
  • žádat Správce o aktualizaci svých osobních údajů
  • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup
  • žádat Správce o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů

Správce lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:

 • na adrese: Sibiřská 372, Ústí nad Labem - Neštěmice, 40331
 • e-mail: eshop@rejsende.cz
 • telefon: +420 603 968 030

zabaleno.jpg